Russian English
სამხარეო პროკურატურის მაღალჩინოსნებზე „დაუმტკიცებლად“ გაცემული სესხები და შიდაგარიგებები
სამშაბათი, 04 ივლისი, 2017 - 20:37
ორგანიზაცია „ახალგაზრდა ადვოკატების“ მიმართვის საფუძველზე, საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატმა, „ლაზიკა კაპიტალის“ საქმეზე, საქმისწარმოება დაიწყო. როგორც საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატის მხრიდან ორგანიზაციის მიმართ მოწოდებულ ინფორმაციაშია ნათქვამი, ომბუდსმენის აპარატმა მიკროსაფინანსო ორგანიზაციის წინაშე ფინანსური დანაშაულის საქმეზე გამოძიების მიმდინარეობის შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად, უკვე მიმართა საქართველოს მთავარ პროკურატურას. საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი, საქართველოს მთავარი პროკურატურიდან მოითხოვს, ს.ს. „ლაზიკა კაპიტალის“ საკითხთან დაკავშირებით, მიმდინარე გამოძიებისა და ჩატარებული საგამოძიებო-საპროცესო მოქმედებების შესახებ დეტალურ ინფორმაციას, ასევე ცნობილია თუ არა კონკრეტული პირები დაზარალებულად, დაწყებულია თუ არა სისხლისსამართლებრივი დენა კონკრეტული პირების მიმართ და რა ეტაპზეა სისხლისსამართლებრივი დევნა თითოეული პირის მიმართ. 
„ახალგაზრდა ადვოკატების“ კვლევის თანახმად, საქართველოს მთავარი პროკურატურა, ამ დრომდე არ ახდენს დანაშაულის მომზადებასა და ჩადენაში მონაწილეთა სამართლებრივი პასუხისმგებლობის საკითხის დასმას. განხორციელებული მონიტორინგის ფარგლებში გამოიკვეთა, რომ არ ხდება კომპანიის მიმართ ჩადენილი დანაშაულის სწრაფი, ეფექტური და ობიექტური გამოძიება. საქმეში ფიგურირებს საქართველოს მთავარი პროკუტრატურის ტერიტორიული ორგანოს წარმომადგენელთა კერძო ინტერესებიც, რაც პირდაპირ აფერხებს მიუკერძოებელი და გავლენისგან თავისუფალი გამოძიების შესაძლებლობას. 
კომპანია მნიშვნელოვანი გამოწვევის წინაშე 2010 და 2013 წელს დადგა, როდესაც საჯაროდ გახდა ცნობილი კომპანიაში ჩადენილი ფინანსური დანაშაულის თაობაზე. სასამართლოს კანონიერ ძალაში შესული გადაწყვეტილებით, დადგინდა, რომ სოსო ზარქუამ და მანანა მიქავამ შეთანხმებით, ყალბი სესხების გაცემით, 807 471,76 ლარის ოდენობით ზიანი მიაყენეს კომპანიას. კვლევის შედეგებმა აჩვენა, რომ ფინანსური დანაშაულის საქმეში 2013 წელს, ახალაღმოჩენილი და ახლად გამოვლენილი გარემოება გახდა 2008 წლის 26 დეკემბრის, 2009 წლის 1 ოქტომბრის, 2010 წლის 15 თებერვლის, 10 მარტის, 11 ივნისის, 3, 4 და 24 აგვისტოს სამსახურეობრივი ელექტრონული მიმოწერის შინაარსი, რაც კომპანიისთვის ტოვებდა გონივრული ვარაუდის საფუძველს, რომ იმჟამად ორგანიზაციის სტრატეგიული განვითარების მენეჯერი ფლობდა ინფორმაციას და ასევე, დაკავშირებული იყო კომპანიაში ჩადენილ ფინანსურ დანაშაულთან. ზუგდიდის რაიონული სასამართლოს 2014 წლის 18 მარტის განჩინებაში ვკითხულობთ: 
„სს ,,ლაზიკა კაპიტალის’’ მიკროსაფინანსო ორგანიზაციის ხელმძღვანელი პირების მოწმის სახით დაკითხვისას და სხვა მასალათა ერთობლიობით არსებობდა დასაბუთებული ვარაუდი იმისა, რომ  ,,ლაზიკა კაპიტალის’’ სესხის ოფიცერს სოსო ზარქუას და ,, ლაზიკა კაპიტალის’’ ოპერაციების მენეჯერს ე. ც.-ს შორის 2008-2010 წლებში არსებობდა საბანკო-შიდა ქსელური დანაშაულებრივი მიმოწერები“. 
„ახალგაზრდა ადვოკატების“ კვლევის თანახმად, 2006 წლის 13 ოქტომბრიდან 2010 წლის 23 თებერვლამდე, სამეგრელო-ზემო სვანეთის საოლქო პროკურატურის - მესტიის რაიონული პროკურატურის ყოფილი პროკურორის, ფელიქს ჯალაღონიას მიმართ გაცემულ იქნა 4 სესხი. აღნიშნულის პარალელურად, 3 სესხი იქნა გაცემული ამავე პროკურორის მეუღლის მიმართ. სესხები გაიცემოდა სხვადასხვა სამოქალაქო პირებზე, რომლებიც წარმოადგენდნენ სამეგრელო-ზემო სვანეთის პროკურატურის მაღალი თანამდებობის პირებთან დაკავშირებულ წრეს. კომპანიიდან სესხები გაიცემოდა იმ წესებისა და პროცედურების დაცვის გარეშე, რომელიც კომპანიაში აღიარებულ და სახელმძღვანელო პრინციპებს წარმოადგენდა. სესხები გაიცემოდა საკრედიტო კომიტეტზე დამტკიცების გარეშე ან კომიტეტის წევრების მანიპულირებით. 
„ახალგაზრდა ადვოკატების“ შეფასებით, 2015 წლის 30 იანვრიდან იმ დრომდე, რაც საქმეს მთავარი პროკურატურა იძიებს, მხარისთვის უცნობია, თუ რა საგამოძიებო მოქმედებები მიმდინარეობს საქმეზე და რატომ ვერ ხდება საქმეზე შემაჯამებელი გადაწყვეტილების მიღება. აღნიშნული საკითხი უკიდურესად შემაშფოთებელია და ხაზს უსმევს გამოძიების შესაძლო დაინტერესებას, რაც უპირველესს ყოვლისა, წარმოაჩენს ბიზნესის მიმართ სახელმწიფოს დამოკიდებულების ნეგატიურ პრეცედენტს.
„ახალგაზრდა ადვოკატებმა“ საქმეზე სამართლებრივი კვლევა 2017 წლის 5 ივნისს გამოაქვეყნა, მათ შორის სარეკომენდაციო წინადადებები უკვე მიეწოდა საქართველოს მთავრობას, მთავარ პროკურატურას და სახალხო დამცველის აპარატს. პროკურატურის ოფიციალური პოზიციით, საქმეზე ინტენსიურად მიმდინარეობს საგამოძიებო მოქმედებები და ჯერ შემაჯამებელი გადაწყვეტილება მიღებული არ არის, რაც წლების განმავლობაში, კომპანიისთვის, არასკამარისი არგუმენტია. 
ცნობისთვის: საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატმა საქმეზე საქმისწარმობა 8 ივნისს დაიწყო, ომბუდსმენის აპარატმა კი, საქართველოს მთავარ პროკურატურას წერილობითი მიმართვა 2017 წლის 23 ივნისს გადაუგზავნა.
 
კომენტარები


© 2015, MediaCity. All Rights Reserved.