Russian English
გია ხუხაშვილი


____
18 თებერვალი, 2022
„ვულოცავ ბიძინას დაბადების დღეს და ვუსურვებ ჩვენს ასაკში მთავარს - სულიერ სიმშვიდეს, რომელსაც ვერც იყიდი და ვერც ძალაუფლებით მოიპოვებ.
ვირთხების დოღი, რომელიც მის მთავარ გასართობად იქცა, ამ საქმეს ვერ წაადგება.
პირიქით, სიზმარშიც ვეღარ ისვენებ, იქაც ვირთხები გელანდება…“
სიზმარშიც ვეღარ ისვენებ, იქაც ვირთხები გელანდება…“
© 2015, MediaCity. All Rights Reserved.